SKAPANDE SKOLA | FILM

 Utifrån läroplan och skolans kursmål kan GRAVITY FILM SOCIETY hjälpa till att berika arbetet med eget filmskapande. Ett Skapande-skola-projekt är en bra möjlighet att få prova på filmskapande med stöd av en filmpedagog/Regissör.  Det kan också vara startskottet och ge inspiration för att fortsätta jobba med film & Skådespeleri i skolan! Min målsättning är att arbeta med lokala Regissörer/filmpedagoger som kommer ut till Er på skolan för det praktiska arbetet. Hör av er till oss i god tid så vi kan planera ordentligt och boka in ”rätt” filmare till just ert projekt!

VARFÖR ÄR EGET FILMSKAPANDE I SKOLAN VIKTIGT?

 • Berättande med film är lustfyllt och inrymmer många olika färdigheter och uttrycksformer. Det ger direkta kopplingar till elevernas digitala vardag och uppmuntrar till kreativitet och samarbete. Utifrån läroplan och skolans kursmål kan GRAVITY FILM SOCIETY hjälpa till att berika arbetet med eget filmskapande.

 • Ett Skapande-skola-projekt är en bra möjlighet att få prova på eget skapande med film med stöd av en filmpedagog/filmare.  Det kan också vara startskottet och ge inspiration för att fortsätta jobba med film i skolan!

 • I alla projekt som vi hjälper till med har vi lokala filmare eller filmpedagoger som kommer ut till er på skolan för det praktiska arbetet. Hör av er till oss i god tid så vi kan planera ordentligt och boka in ”rätt” filmare till just ert projekt!

  VARFÖR ÄR EGET FILMSKAPANDE I SKOLAN VIKTIGT?

 •    Berättande med film är lustfyllt och inrymmer många olika färdigheter och uttrycksformer. Det ger direkta kopplingar till elevernas digitala vardag och uppmuntrar till kreativitet och samarbete.

 •    Att själv få möjlighet att uttrycka sig genom film är grundläggande för att utveckla en förståelse och ett kritiskt förhållningssätt för de medier som omger oss i vardagen.

 •    Digital kompetens är en av fem nyckelkompetenser som beskrivs i den nya läroplanen. Med filmarbete i skolan ges elever och lärare en skjuts in i det arbetet. Lusten att leka, experimentera och skapa tillsammans med andra är att lära sig!

  HJÄLP MED VISNING

 • Som avslutning på elevernas filmarbete uppmuntrar GRAVITY FILM SOCIETY till nyttjande av ortens biograf. Även visningar på skolan kan ramas in med röd matta och ljussättning från Reaktor* eller liknande.

 • Att själv få möjlighet att uttrycka sig genom film är grundläggande för att utveckla en förståelse och ett kritiskt förhållningssätt för de medier som omger oss i vardagen.

 • Digital kompetens är en av fem nyckelkompetenser som beskrivs i den nya läroplanen. Med filmarbete i skolan ges elever och lärare en skjuts in i det arbetet. Lusten att leka, experimentera och skapa tillsammans med andra är att lära sig!

SKAPANDE SKOLA | TEATER & SKÅDESPELERI

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturen och att möjligheten till eget skapande ökar.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

Kulturrådet fördelar sedan 2008 årligen bidraget som går till grundskolans årskurs F-9, förberedelseklass och särskola. Ansökan görs mellan december och februari för den påföljande höst- och vårterminen.

Har din skola tankar på teman eller kulturprojekt som ni vill förverkliga? Tillsammans kan vi förverkliga era tankar med våra kunskaper.

Har ni frågor eller behöver hjälp, ta kontakt med Victor von Schirach på svg@gravityfilm.org eller +46736835803

 

Informationen är tagen från www.kulturradet.se//Skapande-skola